ยืนยัน

01/07/2020

10,694,060

ตั้งแต่เมื่อวาน
+ 218,222
+ 2.04 %
03506729,3583055,3662691,3755341,3845718,3938064,4024009,4101699,4177504,4261955,4347018,4442163,4542347,4634068,4713620,4801943,4897492,4996472,5102424,5210817,5310362,5407613,5495061,5589626,5691790,5808946,5924275,6059017,6166946,6266192,6378238,6508635,6632985,6734088,6891213,7009065,7118471,7242235,7360239,7514481,7632802,7766952,7900924,8034504,8173940,8349950,8488977,8663136,8791804,8954125,9098641,9263466,9430384,9609829,9773855,9979535,10145791,10278458,10475838,10694060
ยังป่วย

01/07/2020

4,588,906

ตั้งแต่เมื่อวาน
-22,407
-0.49 %
02134023,2168794,2206620,2246097,2291410,2341116,2369074,2410010,2434965,2476577,2501274,2551852,2597614,2629090,2664472,2696587,2885588,2770891,2820761,2816014,2856080,2893991,2917091,2952217,2986073,3032678,3065873,3125198,3153582,3194624,3268461,3317706,3371886,3593021,3405662,3465415,3418541,3455131,3489231,3552327,3594131,3638912,3698146,3740266,3775086,3827036,3879891,3957348,3949084,4038682,4100137,4155491,4201514,4281596,4334821,4428961,4502999,4554009,4611313,4588906
เสียชีวิต

01/07/2020

516,210

ตั้งแต่เมื่อวาน
+ 4,957
+ 0.96 %
0247470,251537,257239,263831,269567,274898,279311,282709,286330,291964,297197,302418,307666,311781,315185,318481,323285,328115,332924,338160,342097,345059,346232,350453,355629,360308,364867,369126,372035,375559,380250,385947,391136,394875,399718,402730,406522,411436,416201,421458,425394,429736,433066,436899,443685,448959,453987,460011,464465,468357,472171,477584,482752,489312,493477,498710,501893,504936,511253,516210
หายจากโรค

01/07/2020

5,588,944

ตั้งแต่เมื่อวาน
+ 235,672
+ 4.22 %
01125236,1162724,1198832,1245413,1284741,1322050,1375624,1408980,1456209,1493414,1548547,1587893,1637067,1693197,1733963,1786875,1688619,1897466,1948739,2056643,2112185,2168563,2231738,2286956,2350088,2415960,2493535,2564693,2641329,2696009,2729527,2804982,2869963,2746192,3085833,3140920,3293408,3375668,3454807,3540696,3613277,3698304,3769712,3857339,3955169,4073955,4155099,4245777,4378255,4447086,4526333,4630391,4746118,4838921,4945557,5051864,5140899,5219513,5353272,5588944

ยืนยัน / ยังป่วย / เสียชีวิต / หายจากโรค การจัดอันดับ

01/07/2020

ยืนยัน / ยังป่วย / เสียชีวิต / หายจากโรค กรณีแผนที่

01/07/2020

รายละเอียดเคส

03/05/2020 - 01/07/2020

ยืนยัน
ยังป่วย
เสียชีวิต
หายจากโรค

เพิ่มขึ้นทุกวัน

03/05/2020 - 01/07/2020

ยืนยัน
ยังป่วย
เสียชีวิต
หายจากโรค

ประชากรเท

01/07/2020

0.14 %

ยืนยัน
กรณี

สุขภาพ

99.93 %

ยังป่วย

0.06 %

เสียชีวิต

0.01 %

ประเทศที่ติดเชื้อ

176/196

01/07/2020100%

การติดเชื้อ (RO)

จำนวนผู้ป่วยใหม่โดยเฉลี่ยโดยประมาณที่เกิดจากการติดเชื้อแต่ละรายในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง

1.1 - 3.5

ตาย

4.827 %

เสียชีวิต / ได้รับการยืนยันแล้ว

01/07/2020100%

ความตาย

0.007 %

เสียชีวิต / ประชากร

01/07/2020100%

ระยะเวลาแฝง

ช่วงเวลาระหว่างการติดเชื้อและการเริ่มต้นของระยะเวลาการติดเชื้อ

3 - 4 วัน

ระยะฟักตัว

ช่วงเวลาระหว่างการติดเชื้อและการเริ่มมีอาการ

10 วัน

ระยะเวลาติดเชื้อ

ช่วงเวลาที่ผู้ติดเชื้อสามารถติดเชื้ออื่นได้

20 - 30 วัน

ยุคสมัย

ช่วงเวลาระหว่างวันที่ติดเชื้อของบุคคลและวันที่ติดเชื้อของ "infector" ของพวกเขา

5 - 20 วัน

ประชากร

ผู้คนใน World

7,699,254,118

เริ่มต้น

กรณีที่ได้รับการยืนยันครั้งแรกเมื่อ 22/01/2020

วัน+ 162

Vaccin

วัคซีนยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้น

วัน+

เสร็จสิ้น

การระบาดยังไม่เสร็จสิ้น

วัน+

ตารางข้อมูล

03/05/2020 - 01/07/2020